8 პრიორიტეტული მიმართულება, რომელიც ახალ ესგ-შია გამოყოფილი
02-12-2023

განახლებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გამოყოფილია ის მიმართულებები, რომელიც პრიორიტეტულადაა მიჩნეული. როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე, ეროვნული სასწავლო გეგმა გამოყოფს პრიორიტეტულ მიმართულებებს, რომლებთან დაკავშირებითაც ცოდნის ამაღლება ხელს უწყობს: ეროვნული ფასეულობების ჩამოყალიბებას, მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას, დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების, ლიდერული და სამეწარმეო უნარების განვითარებას.

ეს პრიორიტეტული მიმართულებებია:

ა) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა;

ბ) გარემოს დაცვა;

გ) ჯანსაღი ცხოვრება;

დ) სამოქალაქო უსაფრთხოება;

ე) კონფლიქტების მართვა;

ვ) ფინანსური წიგნიერება;

ზ) კულტურული მრავალფეროვნება;

თ) ადამიანის უფლებები.

თითოეული პრიორიტეტული მიმართულება რეალიზდება ფორმალური და სასკოლო არაფორმალური განათლების ფარგლებში.
 
სკოლების სიახლეები
დაგვიკავშირდით
557 54 00 60
მოგვწერეთ
etaloniganatleba@etaloni.ge
მისამართი
0119, თბილისი, წერეთლის გამზ. #116 „დიდუბე პლაზა“ ოფისი 203