„ადმინისტრაცია ვალდებულია უწყვეტად წარმართოს სასწავლო პროცესი, რათა არ დაირღვეს ავტორიზაციის სტანდარტი“ - EQE მოსწავლე-სტუდენტების გაფიცვაზე
15-05-2024

სტუდენტებისა და ლექტორების ნაწილმა გაფიცვით გააპროტესტა კანონი „უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ“. სამოქალაქო პროტესტს სკოლის მოსწავლეთა და პედაგოგთა ნაწილიც უერთდება. ამის შესახებ etaloni.ge უკვე წერდა. 

„დღეს ვტოვებთ აუდიტორებს“  30-მდე უნივერსიტეტის სტუდენტთა ნაწილი გაიფიცა - ვრცელდება პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართვაც

აღნიშნულ ფაქტს ეხმაურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი და ავრცელებს განცხადებას, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა უწყვეტ რეჟიმში უნდა უზრუნველყონ სასწავლო პროცესის წარმართვა, რათა არ დაირღვეს ავტორიზაცია-აკრედიტაციის სტანდარტი:

ცვლელად გთავაზობთ ცენტრის განცხადებას:

„ვეხმიანებით ზოგიერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო პროცესის შეჩერებისა და გადავადების შემთხვევებს, რისი მომსწრენიც ბოლო პერიოდში გავხდით.

საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაცია ვალდებულია წინასწარ, მის მიერ განსაზღვრული სასწავლო/აკადემიური კალენდრის შესაბამისად, უზრუნველყოს სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა.

მნიშვნელოვანია, რომ სასწავლო პროცესის შეფერხებამ, მისმა შეჩერებამ ან გადაწევამ საფრთხე არ შეუქმნას საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას, რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევს მოსწავლეების, პროფესიული სტუდენტების, სტუდენტების კანონიერი ინტერესების შელახვას.

არსებული სტანდარტების მიხედვით, საგანმანათლებლო დაწესებულებას ინსტიტუციაში მიმდინარე ძირითადი პროცესების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად შემუშავებული უნდა ჰქონდეს სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ყველა შესაძლო რისკს, ასევე, მათი სრულად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილების საშუალებებს.

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ადმინისტრაციის მხრიდან უზრუნველყოფილი იყოს სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი განხორციელება, რათა არ მოხდეს აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის სტანდარტების დარღვევა“.

 
სკოლების სიახლეები
დაგვიკავშირდით
557 54 00 60
მოგვწერეთ
etaloniganatleba@etaloni.ge
მისამართი
0119, თბილისი, წერეთლის გამზ. #116 „დიდუბე პლაზა“ ოფისი 203