უფროსი სპეცმასწავლებლების საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა და ზოგადი კრიტერიუმები
18-04-2024

გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უფროსი სპეციალური მასწავლებლის ტესტის შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები გამოაქვეყნა.

მასწავლებელთა საგამოცდო ტესტის შეფასების კრიტერიუმები ცნობილია 


იმისათვის, რომ გამოსაცდელის პასუხი სრულფასოვნად, ყველა კრიტერიუმის მიხედვით გასწორდეს:

დავალების პირობა სწორად უნდა იყოს გააზრებული - პასუხობდეს დასმულ შეკითხვას;

არ უნდა წარმოადგენდეს დავალების პირობის პერიფრაზს;

შესრულებული უნდა იყოს გასარჩევი ხელწერით;

თუ რომელიმე პირობა არ იქნება დაცული, ნაწერი შეფასდება 0 ქულით.

რაც შეეხება შეფასების სქემას, 3 ქულით შეფასდება ნაშრომი თუ პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა. მსჯელობა არის სრული, არგუმენტირებული, გამოსაცდელი გასაგებად და ამომწურავად უპასუხებს დავალების ყველა კითხვას/მითითებას (ასახელებს, აღწერს, განმარტავს, ასაბუთებს);

თუ პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა, თუმცა მსჯელობა არ არის სრული. აკლია დავალების პირობის ერთი რომელიმე კომპონენტი ან, ზოგადად, პასუხი ყველა მითითებაზე სწორია, მაგრამ სქემატური - ნაშრომი ფასდება 2 ქულით.

1 ქულა დაიწერება იმ შემთხვევაში, თუ პასუხში ჩანს, რომ გამოსაცდელს აქვს საკითხის არასრული (ზედაპირული) ცოდნა, ან გამოსაცდელი სქემატურად უპასუხებს პირობაში მოცემულ მხოლოდ ერთ კომპონენტს.

0 ქულით კი შეფასდება ის აპლიკანტი, ვინც ვერ უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს. დავალების პირობა ან/და შეკითხვა სწორად არ ექნება გააზრებული, პასუხი აცდენილი იქნება დასმულ შეკითხვას.

 
სკოლების სიახლეები
დაგვიკავშირდით
557 54 00 60
მოგვწერეთ
etaloniganatleba@etaloni.ge
მისამართი
0119, თბილისი, წერეთლის გამზ. #116 „დიდუბე პლაზა“ ოფისი 203