მასწავლებელთა ახალი გამოცდის პროგრამა - 5 მთავარი საკითხი, რომელიც ტესტირებაზე უნდა იცოდეთ
19-04-2024

საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდა, რომელიც წელს პირველად ტარდება სპეციალური მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებს ეხება.

გთავაზობთ პროგრამას და იმ საკითხთა ჩამონათვალს, რომელთა ცოდნაც ტესტირებაზე გამსვლელთათვის სავალდებულოა:

ეს გახლავთ, კეთილგანწყობილი, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა და კლასის მართვა, რომელიც მოიცავს: განსხვავების, მრავალფეროვნების აღიარებას, ტოლერანტობას; ასევე ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობასა და პრინციპებს, ინტელექტუალურად უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას, სოციალური ინტეგრაციის ხელშემწყობ სტრატეგიებს, სოციალური უნარების განვითარების ხელშეწყობას.

გარდა ამისა, კონფლიქტის პრევენციას, კონფლიქტის კონსტრუქციული მოგვარების სტრატეგიებს, ბულინგის თავიდან აცილებას; ქცევის წესების შემუშავებასა და დაცვას. საკლასო ორგანიზაციის მოდელებს.

შემდეგი საკითხია სასწავლო პროცესის დაგეგმვა: ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნები და პრინციპები; მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და ინტერესების გათვალისწინება. სასწავლო დროის მენეჯმენტი; სასწავლო რესურსის მოძიება/შექმნა; სასწავლო რესურსის, ტექნოლოგიების სასწავლო მიზნების ადეკვატურად და
ეფექტიანად გამოყენება.

მესამე საკითხი ეფექტიანი სწავლებაა: სწავლისა და განვითარების ძირითადი თეორიები და მათი გამოყენება; სასწავლო აქტივობების და სტრატეგიების გამოყენება: კითხვის დასმის ტექნიკები, დისკუსია, როლური თამაშები/სიმულაციები, კოგნიტური სქემები, გრაფიკული ორგანიზატორები, პრეზენტაცია, პროექტები და ა.შ.; მოსწავლეებში სააზროვნო უნარების განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება, შემოქმედებითი აზროვნება, ტრანსფერი, მეტაკოგნიცია); მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიები (შინაგანი და გარეგანი მოტივაცია).

ასევე საგამოცდო პროგრამა მოიცავს მოსწავლეთა შეფასებისა და სასკოლო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის, ასევე პროფესიული ეთიკის დაცვის საკითხებს.

საგამოცდო პროგრამა.

 
სკოლების სიახლეები
დაგვიკავშირდით
557 54 00 60
მოგვწერეთ
etaloniganatleba@etaloni.ge
მისამართი
0119, თბილისი, წერეთლის გამზ. #116 „დიდუბე პლაზა“ ოფისი 203